Pravilnik

PRAVILNIK

KUĆNI RED

1. Za korištenje Artitudo dvorane potrebno je imati čiste tenisice. Nije dopušteno ulaziti u prostorije za trening u obući koja se nosi vani. Ukoliko korisnik nema adekvatnu obuću neće biti u mogućnosti koristiti prostoriju za treninge i bit će zamoljen da napusti dvoranu te se vrati s adekvatnom opremom. Neki treninzi će se moći odraditi i bez tenisica, u čarapama.

2. Za korištenje strunjača potrebno je ponijeti svoj ručnik. Ukoliko zaboravite ručnik, u prostoru će uvijek biti par čistih rezervnih ručnika koje možete zatražiti.

3. Svi rekviziti (utege, lopte, bučice, strunjače…) nakon vježbanja se trebaju složiti i odložiti na njihovo mjesto. Molimo da prostor ostavite čistim i urednim te ga koristite s pažnjom prema predmetima i ostalim korisnicima koji borave istovremeno u prostorijama Artituda.

4. Rekviziti, šipke i svile se ne smiju koristiti bez nadzora odgovorne osobe niti ih upotrebljavati dok se ne pokaže njihovo pravilno korištenje.

5. Korisnici su obavezni održavati prostorije urednima (dvoranu, svlačionice, toalet, ulaz i prilaz), pristojno se ponašati, te se izražavati na način koji ne uznemiruje druge korisnike.

6. Korisnici mogu dolaziti samo u grupe u koje su upisani.

7. Korisnici trebaju pričekati u svlačionici da prethodna grupa završi s treningom. Molimo ne ometati trening koji se u to vrijeme održava.

8. ”Drop in” sat se može koristiti samo u slučaju da ima slobodnog mjesta u grupi i ne remeti se rad grupe. Potrebno je prijaviti se i provjeriti koji termin je slobodan. ”Drop in” sat se ne može koristiti za redovno dolaženje na grupni trening.

9. Eventualne štete u prostoru i/ili na opremi Artituda koje prouzroči korisnik, korisnik ju je dužan naknaditi Artitudu.

10. Artitudo zadržava pravo da zabrani dolazak korisnicima koji se ne pridržavaju pravila, remete rad, uznemiruju druge korisnike, nedolično se ponašaju u ili izvan dvorane i na bilo koji način ruše ugled Artituda.

PLAĆANJE

1. Članarina se plaća unaprijed za tekući mjesec, bezgotovinski na transakcijski račun, po važećem cjeniku, koji je istaknut na vidljivom mjestu Artituda.

2. Članarina se plaća do 15. u tekućem mjesecu i vrijedi do zadnjeg dana tekućeg mjeseca. U opis plaćanja OBAVEZNO ime i prezime za koga se članarina plaća.

3. Povrat uplaćene članarine nije moguć niti je plaćena članarina prenosiva na drugu osobu ili drugo vremensko razdoblje.

4. Članarina se može otkazati do 10. u tekućem mjesecu ukoliko korisnik nije prisustvovao niti na jednom treningu. Zahtjev za otkazom potrebno je poslati na mail: artitudo@gmail.com najkasnije do 10. U tekućem mjesecu.

5. Ukoliko korisnik nije podmirio svoje dugove, Artitudo će mu dostaviti opomenu mailom , te se dug koji je naveden u opomeni mora podmiriti u roku od 5 dana.

6. Korisnici koji ne plate dugovanje poslije opomene više neće imati mogućnosti dolaziti na grupne treninge.

7. Za dospjele, a neplaćene članarine Artitudo će pokrenuti ovršni ili drugi sudski postupak za koje je nadležan Trgovački sud u Osijeku.

8. Broj korisnika po grupi je ograničen. Artitudo nije dužan čuvati mjesto u grupi za korisnika koji nije platio uslugu.

9. Čuvanje mjesta u grupi naplaćuje se kao puna članarina.

ODGOVORNOST

1. Korisnik je suglasan da opremu, prostor za vježbanje, svlačionice, toalet i okolinu dvorane koristi na vlastitu odgovornost, kao i da na vlastitu odgovornost sudjeluje u bilo kojoj aktivnosti, tečaju, programu, savjetovanju, osobnom treningu ili nekom drugom trenutno ili ubuduće dostupnom programu ili usluzi.

2. Korisnik je suglasan da je svojevoljno pristupio aktivnostima i korištenju opreme i objekta pod pretpostavkom rizika od ozljeđivanja ili zadobivanja bilo kakvih bolesti ili zdravstvenih stanja proizašlih sudjelovanjem u aktivnostima u Artitudu, te moguće štete koja bi mu se mogla dogoditi.

3. Korisnik je upoznat, da bi se trebao savjetovati s njegovim liječnikom, te obaviti sistematski pregled, prije pristupanja korištenju usluga i opreme Artituda.

4. Nadalje, korisnik se slaže da neće koristiti prostore Artituda u slučaju bilo kojeg medicinskog stanja koje uključuje otvorene rane, ozlijede, infekcije i bolesti.

5. Korisnik je suglasan da će se pridržavati svih pravila, odredbi i cjenika, koje je postavio Artitudo, a koje je Artitudo dužan istaknuti na vidljiva mjesta u vidu kućnog reda i cjenika, koji će propisati cijene i pravila korištenje prostora u i oko dvorane, kao i opreme.

6. Korisnik je upoznat da Artitudo ne odgovara za oštećenje, gubitak ili krađu osobnih stvari.

7. Artitudo zadržava pravo da u bilo koje vrijeme promijeni satnicu rada, program ili uslugu, uslugu isključi iz programa ili promijeni cijenu usluge. Artitudo će prilikom bilo kakve promjene o tome obavijestiti korisnike.

8. U slučaju bilo kakvih zdravstvenih problema korisnik je dužan obavijestiti trenera prije početka vježbanja.

9. Svaki oblik korištenja prostora Artituda provodi se na vlastiti rizik korisnika, te Artitudo, njegova uprava, zaposlenici i treneri ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu štetu i/ili ozljedu koja nastane korisniku.

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

1. Artitudo će fotografirati i snimati svoje aktivnosti i usluge, a fotografije i video snimke će se koristiti za potrebe promicanja svog rada i objavljivanja sadržaja na web stranicama, društvenim mrežama, tiskanim medijima, prezentacijama, letcima i sl. samo uz prethodnu suglasnost korisnika.

2. Dani osobni podaci će biti obrađeni u svrhu vođenja evidencije članova, administraciju, upravljanje programima i marketinške svrhe. Artitudo se obvezuje pridržavati propisa o zaštiti osobnih podataka i čuvati povjerljivost svih prikupljenih podataka. U bilo kojem trenutku možete zatražiti uvid u Vaše osobne podatke, izmjenu podataka ili zatražiti trajno brisanje Vaših osobnih podataka iz baze.